پردیس حضرت معصومه (س) قم

موقعیت پردیس حضرت معصومه (س)

اگر از ورودی تهران، اراک و یا کاشان به شهر مقدس قم وارد می شوید، موقعیت پردیس را به تفکیک ملاحظه بفرمایید.

موقعیت پردیس حضرت معصومه (س) بر روی نقشه را ملاحظه بفرمایید:

https://goo.gl/maps/nsYvS9Jd74Tk6WLx9

 

اگر از ورودی تهران به شهر مقدس قم وارد می شوید از  این مسیر استفاده نمایید.
https://goo.gl/maps/hy3hrERp3W4YWZiv6

 

اگر از ورودی اراک به شهر مقدس قم وارد می شوید از  این مسیر استفاده نمایید.
https://goo.gl/maps/pmLXQfYqAbjJvrnGA

 

اگر از ورودی عوارضی کاشان به شهر مقدس قم وارد می شوید از  این مسیر استفاده نمایید.
https://goo.gl/maps/G55k8XipNtVSL5pV9


نظرات کاربران