پردیس حضرت معصومه (س) قم

برگزار شد:

نشست اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان استان قم

نشست اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان استان قم، روز دوشنبه 8 اسفند 1401 در پردیس حضرت معصومه(س) برگزار گردید. در این نشست، سیدنقی موسوی مدیر امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان قم ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، به مناسبت روز امور تربیتی مطالبی پیرامون تعلیم و تربیت بیان نمود. سپس در خصوص بخشنامه ها و آیین نامه های مهم آموزشی و پژوهشی بحث و تبادل نظر گردید.


نظرات کاربران