پردیس حضرت معصومه (س) قم

بازدید مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان از پردیس حضرت معصومه(س)

روز یکشنبه مورخ 1401/12/14 شفابخش مدیر کل تربیت بدنی و رئیس اداره برنامه ریزی تربیت بدنی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان  از اتاق تندرستی و سالن ورزشی شهید سردار سلیمانی پردیس حضرت معصومه(س) بازدید نمود.


نظرات کاربران