پردیس حضرت معصومه (س) قم

با حضور دانشجومعلمان پردیس حضرت معصومه(س) در کافه بسیج مسجد امیرالمؤمنین(ع) برگزار شد:

نشست «دختران تمدن ساز»

دانشجومعلمان (دبیران کانون ها و فعالان فرهنگی) دانشگاه فرهنگیان پردیس حضرت معصومه(س)، روز دوشنبه مورخ 1401/12/15 در نشست «دختران تمدن ساز» کافه بسیج مسجد امیرالمؤمنین (ع) شرکت نمودند و درباره محتوا و نحوه فعالیت های فرهنگی تصمیماتی را گرفتند.


نظرات کاربران